cc seven

Scroll down for English text Lyssna på ett inslag om Let me lose myself – Episod V på Apropå, P1, Sveriges Radio. Let me lose myself är en osynlig utställning med platsspecifika ljudkonstverk som på olika sätt tar avstamp i den mångtydiga plats som Skogskyrkogården i Stockholm utgör med sitt ...

Mar, 14 · in Upcoming Projects

YAPP (Young Artist Production Program) är ett ccseven projekt initierad och ledd av kuratorn Katrin Behdjou Söderlund. YAPP är ett projekt i kursform som leds på olika institutioner och som sammanför konsthögskolor, förberedande estetiska skolor, kulturinstitutioner gymnasiumskolor med etablerade konstnärer, designers, curatorer, pedagoger, lärare mm. YAPP:s nuvarande projekt består av ...

Sep, 17 · in Past Projects